9. Vågen rundt: Bersåsbrygga og Naustkroken

Klippfiskbrygge og boligmiljø

Naustkroken
Etter Småbåtlagets brygge (opprinnelig kornmagasin i Sunndal, flyttet hit 1500 som saltlager, senere Redningsselskapets sentralverksted), ligger Naustkroken, et idyllisk boligmiljø fra tidlig 1800-tall. Innerst ved veien ligger et gammelt naust, i dag kamuflert med eternitt, Gomalandets eldste bygning (1742).

Bersåsbrygga
Enda ei klippfiskbrygge, bygd i 1894. I fjellet øst for denne var det også klippfiskberg. I Bersåsbrygga ble det i ei tid drevet inne-tørking av klippfisk med vifter drevet elektrisk.

Et stykke videre langs Freiveien kommer du først til Kristiansund Mekaniske AS og deretter Goma Fabrikker.