2. Vågen rundt: Sundbåten

Sundbåten har trafikkert Kristiansund siden 1876, og er av verdens eldste kollektivtrafikkmiddel i kontinuerlig drift.

Ta Sundbåten fra Piren: avgang flere ganger i timen fram til kl. 1700. På lørdager er den gratis. Se rutetider: www.sundbaten.no. Båtturen tar ca 10. min og går via Innlandet og Nordlandet til Goma hvor du går av. Sundbåten har trafikkert Kristiansund siden 1876, og er av verdens eldste kollektivtrafikkmiddel i kontinuerlig drift.

Når du går i land på Gomalandet, går du opp bakken og til venstre bortover Strandgata, etter et par hundre meter deler veien seg, ta til venstre mot Israelneset og Flakabua. Og du ser nå mot vaktstua og Milnbrygga/Klippfiskmuseet.

Så langt tilbake vi kjenner, i 11 300 år, har det bodd folk på Kristiansunds øyer. Transportbehovet mellom øyene var stort, og mange hadde sin egen båt som de rodde for å komme seg over sundet. Etter hvert som innbyggertallet økte utover 1800-tallet, begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. De fraktet også varer, og virksomheten ble etter hvert god butikk. Kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn, men på midten av 1800-tallet begynte kristiansunderne å ønske seg bedre komfort enn å sitte i en robåt i all slags vær. Kjøpmenn i byen etablerte Kristiansund Dampbåtsamlag, og i 1876 satte selskapet sin første båt inn i trafikk. Den het Kvik, og snart fulgte båtene Rap og Fram etter. Folk kalte dem «sundbåter», og selskapet var en suksess fra første stund. Siden den gang har Sundbåtene vært et kjært og fast innslag i bybildet, og selskapet er blant verdens eldste tilbydere av kollektivtransport i kontinuerlig drift.