17. Vågen rundt: Gassverktomta og vedkaia

Her har det bl.a. vært gassverk og verft og boliger.

Gassverktomta
I dag parkeringsplass. Her sto byens gassverk fra 1905 til 1970. Tidligere lå byens første verft her, Nedre Krana Verft (Nerkrana), etablert 1787, nedlagt like etter 1900. Bebyggelsen nedover mot Vedkaia er fra 1700-tallet og hadde tilknytning til verftet. Her bodde verftsmesteren og andre ansatte ved verftet.

Restauranten Smia
Skipssmie fra 1780-åra. Nå restaurert og innredet som fiskerestaurant.

Vedkaia
I lang tid foregikk det vedsalg her ved kaia (vedkaia ble flyttet fra Johnsenhuken i forbindelse med anlegging av fergekai på 1930-tallet). Bøndene hogde ved som ble transportert til byen med båt. Det var store mengder ved som gikk med i en by. Steintrappa ned til sjøen har sin egen historie – her la «fløtt-mannen» til. Fløttmannen ga båtskyss over Vågen til Likvoren.

Her er det også fin utsikt over Vågen til Woldbrygga og de andre husene Nordmøre museum har der.