1. Vågen rundt: Kristiansund - en sjøfartsby

Opplev den maritime delen av gamle Kristiansund – ta en fottur rundt Vågen!

I samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Kristiansund kommune har vi åpnet den skilta KulTUR-løypa (Stikk Ut-tur) Vågen rundt.

Turen kan du lese mer detaljert om under alle postene om Vågen rundt (Oppleve på egenhånd)

Turbeskrivelsen på Morotur.no

Turbeskrivelsen ligger også på stikkut.no

Ta Sundbåten fra Piren til Goma (lørdager er det gratis) – deretter er det ca. 2 km spasertur tilbake til sentrum. Både turen med Sundbåten og spaserturen gir muligheter til å bli kjent med Kristiansunds rike eksport- og sjøfartshistorie og vandre mellom brygger (sjøboder) og kaier, klippfiskberg, bøkkerverksted, gamle båter, og skipsverft.

Turen anbefales hele året. Ønsker du å benytte anledningen til å besøke noen av museumsanleggene, så er sommerhalvåret tiden, se under åpningstider.

Du kan også oppleve Vågen utenom Sundbåtens åpningstider: Gå tur-retur fra Piren til Gomalandet, eller ta bussen til Nordsundbrua på Gomalandet og gå Freiveien rundt Vågen tilbake til sentrum.

Informasjon om noe av det du kan finne på din vei, kan du lese om i andre punkt under "Opplev på egenhånd" og der tittelen starter med "Vågen rundt"

Kart
Vil du studere gamle Kristiansund nærmere kan du ta med deg et bykart fra 1885. Kartet er også utstyrt med et riss av dagens Kristiansund. Det er til salgs på Ark bokhandel på Amfisenteret, på Nordmøre museum (Storgata 19 eller i museumskafeen Patrick Volckmar) og på reiselivskontoret.

Litt om sjøfartsbyen
Det er et privilegium for Nordmøre museum å inneha et så helhetlig og godt bevart miljø som det vi finner i Vågen. Samtidig er det et stort formidlingsmessig pluss at anleggene ligger på sin opprinnelige plass, omgitt av byen som har vokst videre rundt dem. Det gir dem en autentisitet og forankring i samfunnet – det gir dem troverdighet. Anleggene i Vågen representerer ikke bare byhistorie, men også nordmørshistorie. De ulike håndverk, næringsaktivitetene, byggeskikken m.m. er like relevante og sentrale for regionens historie som for byen. Personhistoriene knyttet til de ulike hus og anlegg understreker samtidig også båndene mellom nettopp byen og regionen.

I seilskutetida var Kristiansund en virkelig sjøfartsby. Havna var selve pulsåren i byens liv. Skutene forbandt byen med omverdenen. Byen hadde en stor flåte mindre seilskuter, jakter, galeaser og slupper. Den viktigste beskjeftigelsen for disse var å transportere råstoff til klippfiskindustrien. En mindre flåte store seilskip – barker og brigger – seilte på de sju hav, og fraktet bl.a. klippfisk til Spania og Sør-Amerika. Denne flåten skulle holdes vedlike, og ha opplagsplass utenom sesongene. Vågen var en særdeles velegnet opplagsplass. Skutene trakk også annen virksomhet til seg – bl.a. verft og saltbrygger.

I Øvervågen lå et av de gamle verftene, nemlig Øvre Krana Værft etablert i 1794, av kjøpmann Peder Kaasbøl som var byens rikeste mann og som også bygde Lossiusgården på Innlandet. Han arrangerte for øvrig byens første offentlige musikkdramatiske forestilling i 1804. Flere av bolighusene her i Øvervågen tilhørte tømmermennene på verftet.